Tag: ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย คำที่มีความสำคัญอย่างมาก ในความเชื่อของชาวจีน กับที่อยู่อาศัย

By Nongraffy

หลักวิชา ฮวงจุ้ย ก็คือการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม พลังงานที่ส่งผลร้ายให้กลายเป็นดี เพื่อนำพาความสุข สงบ เจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว การประเมินต้องพิจารณาในหลายองค์ประกอบ ทั้งลักษณะพื้นที่ ถนน ทางน้ำ โครงสร้างรูปทรงอาคาร ทิศทาง ประวัติความเป็นมาของสถานที่ แนวคิดในการออกแบบ รวมถึง วันเดือนปีเกิด เวลาตกฟาก เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัย ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านนี้โดยตรงเท่านั้นเป็นผู้ปรับเปลี่ยนให้ แต่ในวันนี้ wordle จะมา แนะนำเทคนิค การปรับง่ายๆ เพื่อความเป็น สิริมงคล ให้กับทุกท่าน ไม่ต้องกังวลจะต้องรื้อทั้งหมด ขยับนิด เปลี่ยนหน่อย เพื่อรับพลังงานดีๆ  แชร์ ความรู้ ฮวงจุ้ย คืออะไร ฮวงจุ้ย เป็น ศาสตร์ และ ศิลป์ ที่เกิดจาก นักปราชญ์จีนโบราณ แฝงไว้ด้วยความเร้นลับ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ศาสนา หลักสำคัญคือ การทำให้ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ กับ สังคมมนุษย์ เกิดความสมดุลกัน “ฮวง” หมายถึง…