Wordle เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง “เวิร์ดคลาวด์” จากข้อความตามที่ผู้ใช้งานพิมพ์ ความโดดเด่นของคลาวด์ขึ้นอยู่กับคำที่ปรากฏบ่อยในข้อความต้นฉบับ ซึ่งสามารถปรับแต่งตัวอักษรให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการได้ เช่น ฟอนต์ รูปแบบการจัดวาง และสีของตัวอักษร โดยรูปภาพที่สร้างผ่าน Wordle สามารถนำไปใช้งานในรูปแบบใดก็ได้ สามารถนำไปพิมพ์บนกระดาษ หรือ บันทึกลงไว้ในเครื่องเพื่อใช้งานภายในหลังได้

เนื่องจากฟีเจอร์สร้างคำบนเว็บไซต์ Wordle ไม่สามารถใช้งานได้ในกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เราแนะนำให้ติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ใน Windows หรือ Mac ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานที่เหมือนกัน และอาจต้องมีการยกเว้นคำเตือนด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เนื่องจากตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ของเราไม่ได้ลงทะเบียนไว้

ทดลอง ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์