«newer random older»
Untitled

Många av orden i rutan handlar om att våga prova ny saker och ge sig själv nya utmaningar, för att ens självförtroende i längden ska växa sig starkareOscar Gullers Ahlin 2 years, 2 months ago

Paste this code into your blog or home page to link to this Wordle:

    <a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/6500328/Untitled" 
     title="Wordle: Untitled"><img
     src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/6500328/Untitled"
     alt="Wordle: Untitled"
     style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a>
build #1455